Antik Anadolu geleneğinin en önemli unsurlarından biri Hitit çağıdır. O döneme ait bulgulara dayanarak, yeniden revize edilen harplar dinleyicileri mistik geçmişin müzikal dünyasından günümüze kadar ulaştırmaktadır.
Bu programla, Osmanlı İmparatorluğu’nun, ondan önce o topraklarda hüküm süren Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun, onlardan daha önceki kadim Hristiyanlık çağındaki ulusların ve hatta daha önceki dönemlerin müziklerini tanıtacağız.

Sanatçılar:
Çağatay Akyol – harp
Ferhat Erdem – nefesli çalgılar
Cemal Özkızıltaş – vurmalı çalgılar

X