Budapeşte Tarih Müzesi’nin Osmanlı koleksiyonu, türbeyi baş motif olarak tanıtmaktadır. Sergimiz Buda ve çevresini, etnik ve kültürel çeşitliliğini ve altı asır boyunca şehir manzarasının değişimini anlatmaktadır. Serginin ana motifi Türbe’dir. Serginin farklı çağlardaki anıtın rolü, farklı şekillerde ve yerel nüfusun hayatında, korunmasında ve restorasyonunda oynadığı rolünü incelemektedir. Bu sergi daha sonra 2020 yılının başlarında İstanbul Balassi Enstitüsü tarafından Türkiye’de sergilenmesi planlanmaktadır.

X