Tekintettel az Alapítvány legfőbb céljára, a Gül Baba Türbéje és környezete, a kulturális központ és rózsakert magas színvonalú üzemeltetésére, kulturális tartalommal történő megtöltésére, egész évben a kulturális program fontos részét képezik azok a rövid, egy estés, pár órás, fél vagy egy napos rendezvények, amelyek a kulturális központban vagy a rózsakertben kerülnek megszervezésre. Ezen események a képzőművészetek és egyéb művészeti ágak széles portfólióját ölelik fel, a céljuk pedig minden esetben a megszólítani kívánt célcsoport (kisgyermekek, óvodás, iskolás gyermekek, aktív korúak, családok, idősek, török és egyéb nemzetiségű turisták) megismertetése Gül baba történelmi személyiségével, Gül Baba Türbéjével, az oszmánkori Magyarországgal és legfőképpen az oszmán-török kultúrával. Az eseményeket 3 hónapos időtávra tervezi az Alapítvány előre.

X